KINH DOANH 1: Ms.Hà

0906 484 687


KINH DOANH 2: Ms.Huỳnh

0707 994 661


KINH DOANH 3: Mr.Duyen

0765 221 637


KINH DOANH 4: Ms.Hà

0862 444 661


HỖ TRỢ KỸ THUẬT: Mr.Trọng

0909 429 661


THAN PHIỀN VỀ DỊCH VỤ: Mr.Nguyên

0909 444 661


Vui lòng liên hệ Zalo để được hỗ trợ tốt nhất
THƯƠNG HIỆU

0002177655

BẢNG GIÁ TỔNG HỢP

Cáp tín hiệu
Cáp tín hiệu HDMI
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Cáp tín hiệu VGA
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Cáp Displayport
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Cáp tính hiệu DVI
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Cáp Mạng
Khung treo
Khung treo máy chiếu
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Khung treo Tivi Áp Tường
Khung treo Tivi di động
12 tháng
Liên hệ
Khung treo Tivi Đa Năng
Khung treo trần tivi
Chân đa năng tivi
Phụ kiện khung tivi di động
Khung treo Loa
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Khung treo màn hình ghép
Màn chiếu
Màn chiếu chân
Màn chiếu treo
Màn chiếu điện
Remote Màn chiếu
12 tháng
Liên hệ
Máy Chiếu
Máy chiếu Sony
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Máy chiếu Panasonic
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Máy chiếu Epson
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Máy chiếu Viewsonic
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Thiết bị mạng
Wifi
12 tháng
2,240,000
12 tháng
2,130,000
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
1,390,000
12 tháng
810,000
12 tháng
1,110,000
12 tháng
640,000
12 tháng
775,000
12 tháng
615,000
12 tháng
360,000
12 tháng
810,000
12 tháng
240,000
12 tháng
1,215,000
12 tháng
735,000
12 tháng
130,000
12 tháng
190,000
12 tháng
1,253,000
12 tháng
180,000
12 tháng
273,000
12 tháng
423,000
12 tháng
405,000
12 tháng
245,000
12 tháng
240,000
12 tháng
1,173,000
Patch Panel
12 tháng
828,800
12 tháng
2,198,000
Router - Switch
12 tháng
2,142,000
12 tháng
427,000
Loa
Loa vi tính
12 tháng
165,000
12 tháng
125,000
12 tháng
130,000
12 tháng
180,000
12 tháng
160,000
12 tháng
210,000
12 tháng
135,000
12 tháng
165,000
12 tháng
145,000
12 tháng
150,000
12 tháng
220,000
12 tháng
94,000
12 tháng
240,000
12 tháng
224,000
12 tháng
65,000
12 tháng
406,000
12 tháng
315,000
12 tháng
287,000
12 tháng
202,000
12 tháng
157,000
12 tháng
115,000
12 tháng
175,000
12 tháng
98,000
12 tháng
110,000
12 tháng
217,000
12 tháng
215,000
12 tháng
475,000
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Amplifier
12 tháng
375,000
12 tháng
500,000
12 tháng
605,000
12 tháng
675,000
12 tháng
1,080,000
12 tháng
960,000
12 tháng
575,000
12 tháng
345,000
12 tháng
585,000
12 tháng
530,000
12 tháng
545,000
12 tháng
795,000
12 tháng
210,000
12 tháng
255,000
12 tháng
315,000
12 tháng
870,000
12 tháng
630,000
12 tháng
915,000
12 tháng
645,000
12 tháng
455,000
12 tháng
495,000
12 tháng
435,000
12 tháng
810,000
12 tháng
840,000
12 tháng
Liên hệ
Đầu nối
Đầu nối USB
Đầu nối VGA
Đầu nối HDMI
Chuột Vi Tính
Chuột Bluetooth
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Chuột dây
12 tháng
270,000
12 tháng
290,000
12 tháng
230,000
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
130,000
12 tháng
95,000
12 tháng
405,000
12 tháng
150,000
12 tháng
235,000
12 tháng
150,000
12 tháng
150,000
12 tháng
160,000
12 tháng
195,000
12 tháng
170,000
12 tháng
130,000
12 tháng
120,000
12 tháng
120,000
12 tháng
140,000
12 tháng
90,000
12 tháng
130,000
12 tháng
55,000
12 tháng
60,000
12 tháng
75,000
12 tháng
70,000
12 tháng
70,000
12 tháng
100,000
12 tháng
120,000
12 tháng
290,000
12 tháng
230,000
12 tháng
175,000
12 tháng
90,000
12 tháng
65,000
12 tháng
70,000
12 tháng
170,000
12 tháng
120,000
12 tháng
90,000
12 tháng
75,000
12 tháng
155,000
12 tháng
155,000
12 tháng
110,000
12 tháng
130,000
12 tháng
110,000
12 tháng
110,000
12 tháng
110,000
12 tháng
125,000
12 tháng
100,000
12 tháng
110,000
12 tháng
65,000
12 tháng
90,000
12 tháng
50,000
12 tháng
125,000
12 tháng
90,000
12 tháng
150,000
12 tháng
235,000
12 tháng
160,000
12 tháng
160,000
12 tháng
170,000
12 tháng
110,000
12 tháng
60,000
12 tháng
320,000
12 tháng
465,000
12 tháng
175,000
12 tháng
195,000
12 tháng
280,000
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Chuột không dây
12 tháng
100,000
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Thùng máy vi tinh
Sahara
12 tháng
495,000
12 tháng
740,000
12 tháng
2,070,000
12 tháng
675,000
12 tháng
570,000
12 tháng
660,000
Kingmaster
12 tháng
235,000
12 tháng
235,000
12 tháng
235,000
12 tháng
235,000
Cáp chuyển đổi
HDMI
12 tháng
185,000
12 tháng
275,000
12 tháng
159,000
12 tháng
353,000
12 tháng
420,000
VGA
12 tháng
565,000
USB 2:0
12 tháng
125,000
12 tháng
125,000
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
160,000
12 tháng
160,000
12 tháng
45,000
12 tháng
90,000
12 tháng
310,000
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
55,000
12 tháng
210,000
12 tháng
75,000
12 tháng
55,000
Mini Displayport
USB 3:0
12 tháng
140,000
12 tháng
145,000
12 tháng
125,000
12 tháng
390,000
12 tháng
380,000
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Displayport
12 tháng
275,000
12 tháng
250,000
Micro USB
Iphone
Type-C
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Micro HDMI
Mini HDMI
Mini USB
DVI
Audio
12 tháng
119,000
Đầu chuyển đổi
Đầu chuyển đổi HDMI
Đầu chuyển đổi USB
Đầu chuyển đổi Type-C
Đầu chuyển đổi Iphone
Đầu chuyển đổi Micro USB
Đầu chuyển đổi Mini USB
Chuột Gamer
Chuột Gamer dây
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Chuột Gamer không dây
Chuột Gamer Bluetooth
Cáp nối dài
Cáp USB 3 nối dài
Cáp USB 2 nối dài
Cáp Loa nối dài
Cáp HDMI nối dài
12 tháng
150,000
12 tháng
180,000
12 tháng
220,000
Combo Chuột Bàn Phím
Có dây
12 tháng
195,000
12 tháng
180,000
12 tháng
215,000
12 tháng
160,000
12 tháng
125,000
12 tháng
180,000
12 tháng
140,000
12 tháng
190,000
12 tháng
180,000
Không dây
Bluetooth
Tai Nghe
Tai nghe điện thoại
12 tháng
485,000
12 tháng
435,000
12 tháng
375,000
12 tháng
186,000
12 tháng
242,000
12 tháng
135,000
12 tháng
165,000
12 tháng
430,000
12 tháng
345,000
12 tháng
285,000
12 tháng
195,000
12 tháng
180,000
Có Dây
12 tháng
880,000
12 tháng
335,000
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
800,000
12 tháng
610,000
12 tháng
555,000
12 tháng
425,000
12 tháng
335,000
12 tháng
515,000
12 tháng
215,000
12 tháng
195,000
12 tháng
190,000
12 tháng
180,000
12 tháng
156,000
12 tháng
145,000
12 tháng
137,000
12 tháng
365,000
12 tháng
200,000
12 tháng
161,000
12 tháng
335,000
12 tháng
105,000
12 tháng
185,000
12 tháng
460,000
12 tháng
1,035,000
12 tháng
555,000
12 tháng
340,200
12 tháng
830,000
12 tháng
210,000
12 tháng
72,800
12 tháng
125,000
12 tháng
75,000
12 tháng
56,000
12 tháng
140,000
12 tháng
1,930,000
12 tháng
640,000
12 tháng
675,000
12 tháng
465,000
12 tháng
915,000
12 tháng
500,000
12 tháng
415,000
12 tháng
985,000
12 tháng
830,000
12 tháng
335,000
12 tháng
380,000
12 tháng
205,000
12 tháng
170,000
12 tháng
165,000
12 tháng
130,000
12 tháng
240,000
12 tháng
260,000
12 tháng
110,000
12 tháng
570,000
12 tháng
91,000
12 tháng
100,000
12 tháng
80,000
12 tháng
100,000
12 tháng
290,000
12 tháng
570,000
12 tháng
105,000
12 tháng
70,000
12 tháng
1,655,000
12 tháng
128,800
12 tháng
375,000
12 tháng
305,000
12 tháng
63,000
12 tháng
165,000
12 tháng
95,000
12 tháng
90,000
12 tháng
193,200
12 tháng
200,000
12 tháng
210,000
12 tháng
161,000
12 tháng
365,000
12 tháng
235,000
12 tháng
225,000
12 tháng
225,000
12 tháng
230,000
12 tháng
170,000
12 tháng
210,000
12 tháng
186,000
12 tháng
215,000
12 tháng
110,000
12 tháng
100,000
12 tháng
75,000
12 tháng
90,000
12 tháng
68,000
12 tháng
82,000
12 tháng
70,000
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
135,000
12 tháng
80,000
12 tháng
225,000
12 tháng
460,000
12 tháng
115,000
12 tháng
180,000
12 tháng
260,000
12 tháng
165,000
12 tháng
155,000
12 tháng
95,000
12 tháng
310,000
12 tháng
110,000
12 tháng
80,000
12 tháng
90,000
12 tháng
185,000
12 tháng
116,000
12 tháng
133,000
12 tháng
84,000
12 tháng
98,000
12 tháng
215,000
12 tháng
285,000
12 tháng
163,000
12 tháng
210,000
12 tháng
110,000
12 tháng
90,000
12 tháng
170,000
12 tháng
165,000
12 tháng
196,000
12 tháng
210,000
12 tháng
1,730,000
12 tháng
196,000
12 tháng
275,800
12 tháng
65,000
12 tháng
84,000
12 tháng
122,000
12 tháng
96,000
12 tháng
265,000
12 tháng
133,000
12 tháng
273,000
12 tháng
230,000
12 tháng
200,000
12 tháng
185,000
12 tháng
113,000
12 tháng
175,000
12 tháng
110,000
12 tháng
365,000
12 tháng
180,000
12 tháng
575,000
12 tháng
530,000
12 tháng
370,000
Tai nghe không dây
Hub-Switch HDMI
Bộ chia HDMI
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Bộ gộp HDMI
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Bộ chia VGA
Bộ gộp VGA
Bộ khuếch đại HDMI
12 tháng
Liên hệ
Bộ nối dài HDMI
Máy tính để bàn bộ
Máy tính để bàn Acer
Máy tính để bàn HP
Máy tính để bàn Dell
Tivi Samsung
Full HD - HD TV
Crystal UHD
QLED 4K
Neo QLED 4K
Neo QLED 8K
Chuyên dụng Khách Sạn
Màn hình vi tính
Màn hình máy văn phòng
12 tháng
2,590,000
12 tháng
2,050,000
12 tháng
3,990,000
12 tháng
3,900,000
12 tháng
3,900,000
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Màn hình siêu rộng UltraWide
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Màn hình chân trụ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Màn hình chuẩn 4K
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Màn hình Gaming
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Chân đa năng màn hình vi tính
Chân đa năng Gaming
Chân đa năng treo tường
Chân đa năng kẹp bàn
Chân đa năng để bàn
Phụ kiện
Mặt Nạ
Đầu nối Module
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Mặt nạ vuông
12 tháng
Liên hệ
Mặt nạ chữ nhật
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Thiết bị hội nghị trực tuyến
Webcam chuyên dụng
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Micro chuyên dụng
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Phu kiện chuyên dụng
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
Màn hình tương tác
Màn hình tương tác 55 inch
Màn hình tương tác 65 inch
Màn hình tương tác 75 inch
Màn hình tương tác 86 inch
Phụ kiện chuyên dụng
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ
12 tháng
Liên hệ